هلدینگ فولاد

پروژه تجهیز هلدینگ فولاد (مایان فولاد- مایان دیزل) توسط شرکت جلیس متراژ: بالای 700 مترمحصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکا و متریکا، میزهای دریا، نسترن، صدف، ساحل

پروژه تجهیز هلدینگ فولاد (مایان فولاد- مایان دیزل)
متراژ: بالای 700 متر
محصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکاو متریکا، میزهای دریا، نسترن، صدف، ساحل

مطالب مرتبط

توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

بن دا

گروه روشنای شعاع

علاءالدینی

سورین

بیمه تجارت نو