پارتیشن ها

پارتیشن اداری جلیس

پارتیشن اداری جلیس به دو خانواده یونیکا و متریکا تقسیم می‌شود که با توجه به تنوع ایجاد شده از نظر تک‌جداره، دوجداره و بدون فریم (Frameless) گستره متنوعی از انتخاب را برای مشتریان ایجاد نموده است.

پارتیشن یونیکا

یونیکا پارتیشنی تک جداره، بدون فریم با ضخامت شیشه 10 میلیمتر است. با توجه به سبک طراحی مینیمالیستی و کاهش ضخامت قطعات ساختاری، زیبایی شناسی و کاربردی بودن آن، این محصول سبک کاملی از محیط معماری را که در آن استفاده شده را برای شما به نمایش می گذارد.

پارتیشن متریکا

متریکا، مجموعه ای از دیوارهای تک جداره و دوجداره با ضخامت 104 میلیمتر با قابلیت انتخاب پانل های شیشه ای، سلولزی و یا ترکیبی از آنها با تقسیم بندی دلخواه می باشد. از ویژگیهای مهم پارتیشنهای متریکا می توان به امکان اجرا در ارتفاع‌های مختلف و مدنظر مشتری اشاره نمود.