پارتیشن های اداری جلیس

پارتیشن اداری جلیس

پارتیشن اداری جلیس به دو خانواده یونیکا و متریکا تقسیم می‌شود که با توجه به تک‌جداره، دوجداره و بدون فریم (Frameless) بودن آنها، گستره متنوعی از انتخاب را برای مشتریان ایجاد نموده است.

پارتیشن یونیکا

یونیکا پارتیشنی تک جداره، بدون فریم با ضخامت شیشه 10 میلیمتر است. با توجه به سبک طراحی مینیمالیستی، ضخامت کم قطعات ساختاری، زیبایی شناسی و کاربردی بودن آن، همواره سبک کاملی از معماری را در محیط موردنظر برای شما به همراه خواهد داشت.

پارتیشن متریکا

متریکا، مجموعه ای از دیوارهای تک جداره و دوجداره، با ضخامت 104 میلیمتر، با قابلیت انتخاب پانل های شیشه ای، سلولزی و یا ترکیبی از آنها، همراه با تقسیم بندی دلخواه می باشد. از ویژگیهای مهم پارتیشنهای متریکا می توان به امکان اجرا آنها در ارتفاعات مختلف و مدنظر مشتری اشاره نمود.