شرکت زیست ارکید فارمد

پروژه تجهیز و پارتیشن‌بندی شرکت زیست ارکید فارمدمتراژ: 4 طبقه هر طبقه 250 متر مربع محصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا در 4 طبقه هر طبقه

پروژه تجهیز و پارتیشن‌بندی شرکت زیست ارکید فارمد
متراژ: 4 طبقه هر طبقه 250 متر مربع
محصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا در 4 طبقه هر طبقه 250 متر مربع، محصولات سفارشی

مطالب مرتبط

توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

بن دا

گروه روشنای شعاع

علاءالدینی

سورین

بیمه تجارت نو