ستاد اجرایی فرمان امام

پروژه تجهیز ستاد اجرایی فرمان امام متراژ: بیش از 2000 متر مربع محصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا (بیش از 2000 متر)، میزهای مدل دریا،

پروژه تجهیز ستاد اجرایی فرمان امام
متراژ: بیش از 2000 متر مربع
محصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا (بیش از 2000 متر)، میزهای مدل دریا، نسترن، سناتور، زاگرس، میزهای کنفرانس

مطالب مرتبط

توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

بن دا

گروه روشنای شعاع

علاءالدینی

سورین

بیمه تجارت نو