خدمات انفورماتیک

پروژه تجهیز شرکت خدمات انفورماتیک
متراژ: 1000 متر مربع
محصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا، میزهای پایه لاوان، پایه MDF، پایه نکا، فایل و کمد، کنفرانس U شکل

مطالب مرتبط

توسعه فناوری نگاه فردای کارآفرین

بن دا

گروه روشنای شعاع

علاءالدینی

سورین

بیمه تجارت نو