سطل زباله

سطل زباله با قابلیت حرکت ریلی و تخلیه آسان، که حجم محفظه آن برابر با 20 لیتر است.

برای دریافت قیمت یا مشاوره لطفا شماره خود را وارد کنید