الکتریک باکس

الکتریک باکس هایی متنوع همراه با درپوش یا بدون درپوش، که نوع درپوش دار آن از تاچ مکانیکی سود می برد. این الکتریک باکس ها دارای امکانات مختلفی نظیر پریز برق یونیورسال، سوکت های تلفن، شبکه، HDMI ،USB ،VGA و صدا می باشند.

برای مشاوره لطفا شماره خود را وارد کنید