گاوصندوق

گاوصندوق مخفی که از مکانیزم لمسی و ریلی بازشو سود می برد و دسترسی به محتویات آن از طریق وارد کردن کد امکان پذیر است.

برای مشاوره لطفا شماره خود را وارد کنید