انرژی اتمی

پروژه پارتیشن‌بندی سازمان انرژی اتمی ایرانمتراژ: 1500 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا (در 8 طبقه)

شرکت مسنا

پروژه پارتیشن‌بندی شرکت مسنامتراژ: 1200 مترمحصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکا و متریکا

گروه مپنا -توسعه یک

پروژه تجهیز گروه مپنا – توسعه یکمتراژ : 3000 الی 4000 متر مربعمحصولات بکار رفته: از سال 85 پارتیشن...

ستاد بازسازی عتبات عالیات

پروژه پارتیشن‌بندی ستاد بازسازی عتبات عالیاتمتراژ: 700 مترمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا

همراه اول

پروژه تجهیز همراه اولمتراژ: 1000 متر در 6 طبقهمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا در 6 طبقه، میزهای پایه فلزی...

پروژه تجهیز سیناژن

پروژه تجهیز شرکت سیناژنمتراژ: 400 مترمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا ، میزهای دریا، نسترن، سناتور، البرز

مخابرات ایران

پروژه پارتیشن‌بندی شرکت مخابرات ایرانمتراژ: 800 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا

شرکت زیست ارکید فارمد

پروژه تجهیز و پارتیشن‌بندی شرکت زیست ارکید فارمدمتراژ: 4 طبقه هر طبقه 250 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا...

بانک سامان

پروژه پارتیشن‌بندی بانک سامان با متراژ 2000 متر مربعمحصول بکار رفته: پارتیشن متریکا

بانک پارسیان

پروژه پارتیشن‌بندی بانک پارسیانمحصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکا و متریکامتراژ: 1000 متر مربع