همراه اول

پروژه تجهیز همراه اولمتراژ: 1000 متر در 6 طبقهمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا در 6 طبقه، میزهای پایه فلزی...

سیناژن

پروژه تجهیز شرکت سیناژن متراژ: 400 مترمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا ، میزهای دریا، نسترن، سناتور، البرز

مخابرات ایران

پروژه پارتیشن‌بندی شرکت مخابرات ایرانمتراژ: 800 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا

شرکت زیست ارکید فارمد

پروژه تجهیز و پارتیشن‌بندی شرکت زیست ارکید فارمدمتراژ: 4 طبقه هر طبقه 250 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا...

بانک سامان

پروژه پارتیشن‌بندی بانک سامان با متراژ 2000 متر مربعمحصول بکار رفته: پارتیشن متریکا

بانک پارسیان

پروژه پارتیشن‌بندی بانک پارسیان محصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکا و متریکامتراژ: 1000 متر مربع

کمیته امداد

پروژه پارتیشن‌بندی کمیته امداد ، از بزرگترین پروژه‌ها با متراژ حدود 8000 ال 9000 متر مربع با پارتیشن متریکا

ستاد اجرایی فرمان امام

پروژه تجهیز ستاد اجرایی فرمان اماممتراژ: بیش از 2000 متر مربعمحصولات بکار رفته: پارتیشن متریکا (بیش از 2000 متر)،...

نیرو محرکه

پروژه پارتیشن‌بندی گروه صنعتی نیرو محرکهمتراژ: 1500 متر مربعمحصول بکار رفته: پارتیشن یونیکا

پردازشگران سامان

پروژه شرکت پردازشگران سامان تجهیز شده توسط شرکت طراحان برتر چیدمان آریامحصولات بکار رفته: پارتیشن یونیکا و میزهای سفارشی‌سازی...