پارتیشن اداری جلیس

پارتیشن اداری جلیس

پارتیشن اداری جلیس به دو خانواده یونیکا و متریکا تقسیم می‌شود که با توجه به تک‌جداره، دوجداره و بدون فریم (Frameless) بودن آنها، گستره متنوعی از انتخاب را برای مشتریان ایجاد نموده است:

پارتیشن یونیکا

یونیکا پارتیشنی تک جداره، بدون فریم با ضخامت شیشه 10 میلیمتر است. با توجه به سبک طراحی مینیمالیستی، ضخامت کم قطعات ساختاری، زیبایی شناسی و کاربردی بودن آن، همواره سبک کاملی از معماری را در محیط موردنظر برای شما به همراه خواهد داشت.

پارتیشن اداری جلیس

پارتیشن متریکا

متریکا، مجموعه ای از دیوارهای تک جداره و دوجداره، با ضخامت 104 میلیمتر، با قابلیت انتخاب پانل های شیشه ای، سلولزی و یا ترکیبی از آنها، همراه با تقسیم بندی دلخواه می باشد. از ویژگیهای مهم پارتیشنهای متریکا می توان به امکان اجرا آنها در ارتفاعات مختلف و مدنظر مشتری اشاره نمود.

پارتیشن اداری جلیس 1